Atbalsts Centra MARTA darbībai, veicinot ģimeņu, kurās aug pusaudži, labklājību un interešu aizstāvību

Pusaudža vecumposms ir viens no sarežģītākajiem bērna dzīves posmiem, un rada izaicinājumus pat ģimenēm, kurām jau pieejami pietiekami resursi veselīgas ģimenes dinamikas uzturēšanai. Bezmaksas pieejamā atbalsta piedāvājums ģimenēm ar pusaudžiem Latvijā šobrīd ir ierobežots, kā arī lielākoties vērsts uz jau samilzušu problēmu risināšanu – gadījumiem, kuros ģimene atrodas krīzē. Bieži šo krīžu rezultātā ģimenē veidojas emocionāli vai fiziski vardarbīga vide; tāpat arī ģimenes, kurās jau iepriekš novērojama vardarbība vai paaugstināti tās riski, sliktāk spēj pārvarēt grūtības un saglabāt pilnvērtīgas, cieņā un ģimeniskās vērtībās balstītas savstarpējās attiecības. Centrs MARTA uzskata, ka nepieciešams maksimāli nodrošināt ģimenes ar resursiem vēl pirms radušās būtiskas problēmas, veicināt pusaudžu, viņu vecāku un cilvēku, ar kuriem pusaudži saskaras ikdienā (piem. izglītības un sociālie darbinieki) kompetences emociju vadīšanai, cieņpilnai un efektīvai komunikācijai, kā arī praktisku izaicinājumu pārvarēšanai savstarpējā mijiedarbībā.

Lai veidotu un attīstītu savstarpēji koordinētu atbalsta sistēmu ģimenēm, kurās aug pusaudži Centrs MARTA Jaunatnes programmu ietvaros īsteno projektu “Atbalsts Centra MARTA darbībai, veicinot ģimeņu, kurās aug pusaudži, labklājību un interešu aizstāvību” (Projekta nr. 2020.LV/ĢDP/3/05/02).

Balstoties Centra MARTA izstrādātajā un aprobētajā metodoloģijā vardarbības prevencijai darbam ar jauniešiem, tiks nodrošinātas apmācības speciālistiem, kuri visā Latvijā organizēs pusaudžu grupas saskaņā ar jauniešu grupu metodoloģiju, kā arī tiksies ar pusaudžu vecākiem, nodrošinot vienotu pieeju pusaudžu, ģimenes un līdzcilvēku attiecību stiprināšanā. Līdztekus tiks aktualizēta vīriešu loma ģimenē un pusaudžu audzināšanā, organizējot publiskas diskusijas ar mērķi veicināt kvalitatīvas tēvu un pusaugu bērnu attiecības, kā arī stiprināta Centra MARTA sadarbība ar organizācijām, kas īsteno darbību bērnu, jauniešu un ģimeņu atbalsta jomā un nodrošināta NVO iesaiste lēmumu pieņemšanā jautājumos, kas saistīti ar pusaudžu un to ģimeņu interešu aizstāvību.

Projekta darbības laiks: 06.11.2020.-31.03.2021.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.