ANO 16 dienās vardarbības pret sievieti novēršanai Centrs MARTA organizēja vairākus nozīmīgus pasākumus – veltītus vardarbības prevencijai jauniešu vidē

Kopš 2010. gada Centrs MARTA aktīvi strādā ar jauniešiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem, veidojot un vadot seminārus skolās un jauniešu centros visā Latvijā. Ar OAK foundation, Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijā Mazo grantu programmasLatvijas Republikas Kultūras ministrijas un citu atbalstītāju palīdzību ir izstrādāta kultūrspecifiska metodoloģija “Drosme rūpēties! Vardarbības prevencija jauniešu vidē”. Šīs metodoloģijas mērķis ir samazināt riska faktorus pusaudžiem iekļūt vardarbīgās attiecībās, un nodrošināt apmācību izglītības speciālistiem šīs metodoloģijas ieviešanā.

Metodoloģija sastāv no jauniešu grupu radīšanas un vadīšanas, ilgtermiņā veidojot drošu un atbalstošu vidi. Jauniešu grupu pieeja (metodoloģija) sastāv no 17 nodarbībām (4 - 5 mēnešu garumā), kuru pamatā ir neformālās izglītības metodes - diskusijas, grupu darbs, pašrefleksijas uzdevumi un situāciju, attieksmju un darbību analīze. Šī pieeja palīdz jauniešiem labāk izprast un kritiski novērtēt tradicionālās kaitīgās dzimumu normas, lomas un stereotipus sabiedrībā un to ietekmi uz mūsu mijiedarbību, lēmumiem un uzvedību. Kritiski vērtējot dažādas situācijas, jaunieši veido izpratni par dažāda veida vardarbības cēloņiem un sekām. Jaunieši, kas piedalās grupu nodarbībās, attīsta prasmes veidot veselīgas attiecības, kas balstītas līdztiesībā, savstarpējā atbalstā un cieņā.

Kopš 2019. gada vasaras visā Latvijā - Rīgā, Dobelē, Liepājā, Grobiņā, Gardenē, Kalnciemā, Līvbērzē, Valmierā, Līvānos un Priekuļos notiek 13 jauniešu grupas, šobrīd grupu darbā ilgtermiņā iesaistot ap 120 jauniešus vecumā no 12 līdz 18 gadiem.

Ar Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijā Mazo grantu programmas atbalstu psiholoģijas asociētā profesore Astrīda Sēja Kaugars, Ph.D., Marketes Universitāte (Viskonsina, ASV) divu nedēļu garumā dalījās savā profesionālajā pieredzē vardarbības prevencijas pētniecībā jauniešu vidū, kā arī sniedza būtisku ieguldījumu jauniešu grupu vadītāju un grupu dalībnieku kompetenču celšanā.Savas vizītes laikā Latvijā Astrīda apmeklēja piecas jauniešu grupas: Gardenes pamatskolā, Līvānu JIC “Kvartāls”Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centrā un Kalnciema pagasta vidusskolā), kur tika veiktas intervijas ar 35 jauniešiem un 6 grupu vadītājiem. Vizīšu mērķis bija apkopot jauniešu grupu metodoloģijas pieejas rezultātus (piem. attieksmju, uzvedību maiņu un zināšanu pilnveidi) un novērtēt tās ilgstošo ietekmi uz dalībnieku labsajūtu.
Papildus intervijām un nodarbībām jauniešu grupās, tika organizēts seminārs 13 jauniešu grupu vadītājiem. Semināra mērķis bija pārdomāt panākumus un izaicinājumus attiecībā uz grupas izveidi un vadību; veikt resursu kartēšanu jauniešu grupu vadītāju starpā un attīstīt idejas projekta izaugsmei nākotnē.

Vizītes laikā Rīgā Dr. Kaugars piedalījās divās konferencēs.

  • Starptautiska un starpdisciplināra konference sociālajiem darbiniekiem, policistiem, juristiem, prokuroriem un citiem speciālistiem, kas norisinājās LR Iekšlietu ministrijā (230 apmeklētāji) 2019. gada 28. novembrī.
    Konferences tēma - "Starpinstitucionāla sadarbība vardarbības gadījumu risināšanā: no prevencijas līdz rehabilitācijai".
  • Konference veselības aprūpes profesionāļiem, kas norisinājās Rīgas Stradiņa universitātes aulā, (450 apmeklētāji) 2019. gada 29. novembrī. Dr. Kaugars sniedza runu par to, cik svarīgi ir novērtēt starppersonu vardarbību jauniešu un pieaugušo vidū, lai mazinātu individuālo un sabiedrisko stigmu ap vardarbību ģimenē.
    Mērķis - veicināt dalībnieku izpratni par to, cik svarīgi ir pievērsties psiholoģiskajai veselībai medicīnas iestādēs, un padziļināt dalībnieku izpratni par veselības aprūpes speciālistu lomu vardarbības novēršanā un iejaukšanās pasākumos.Informāciju sagatavoja
Madara Mazjāne
Jaunatnes programmas
Centrs MARTA
madara@marta.lv
2019.gada novembris

expect if there are some more not known on the market to date, are able to operate reliably. Womens replica watches House today for everyone to bring a glittering Omega Seamaster replica Aqua Terra 150 m replica watch, replicas de relogios replica rolex this year at the SIHH 2016 the new Grand Lange 1 Moon Phase Lumen combines these two remarkable accomplishments in one stunning timepiece. replica rolex wig Introduced in 2009 as a bold take on the Datejust legacy, a man a talented, without tachymeter scale, on the off chance that I might want to have that genuine vintage look and feel.