Aktivitāšu mājā "Zaļkalni", Dobelē no 17.05-19.05 notika Centra "MARTA" projekta "Drosme rūpēties! Vardarbības prevencija jauniešu vidē" nometne

Aktivitāšu mājā "Zaļkalni", Dobelē no 17.05-19.05 notika Centra "MARTA" projekta "Drosme rūpēties! Vardarbības prevencija jauniešu vidē" nometne, kas pulcēja aktīvus jauniešus no Iecavas, Rīgas, Dobeles un Priekuļu zēnu un meiteņu grupām, vecumā no 13-18 gadiem. Nometnes mērķis bija interaktīvā un saistošā veidā skatīt tādas jauniešiem būtiskas tēmas kā vardarbība, cieņpilna saskarsme, veselīga savstarpējā komunikācija un reproduktīvā veselība. Nometnes dalībnieki tika aicināti izteikt savu viedokli par tematiem, kas skar Latvijas jauniešus kopumā, ar mērķi - likt pamatus Latvijas kultūrspecifikai atbilstošai metodoloģijai. Ar šīs metodoloģijas palīdzību, jaunieši nākotnē varēs iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, kas nepieciešamas, lai atpazītu, atbilstoši reaģētu un novērstu vardarbību pret sevi un saviem vienaudžiem un līdzcilvēkiem. Nometni vadīja meiteņu un zēnu grupu līderi un Centra "MARTA" speciālisti, izmantojot gan lokāla mēroga apmācībās iegūtās metodes un zināšanas (piem. aktivitātes no Biedrības “Papardes zieds” materiāla "Es augu vesels!"), kā arī starptautiskā vidē iegūto pieredzi, kvalitātes celšanā darbā ar jaunatni (metodes no ATOQ RO - Advanced Training on Quality sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru).

Vairāk par projektu: http://marta.lv/marta-darbiba/projekti/drosme-rupeties-starp-jauniesiem-pastavosas-vardarbibas-prevencija