2019.gada 25.-27.aprīlī aktivitāšu mājā "Zaļkalni", Dobelē notika Centra "MARTA" projekta "Drosme rūpēties! Vardarbības prevencija jauniešu vidē" ikgadējā nometne

Šoreiz nometnes galvenie mērķi bija:

  • Vērtēt un pilnveidot izstrādāto un pilotēto metodoloģiju, lai augustā to varētu sākt izmantot citi jaunatnes darbinieki, veidojot jaunas grupas;
  • Strādāt pie idejām un aktivitāšu plāna 2019.gada rudenim, plānojot meistarklases, nodarbības un pasākumus vienaudžiem. Pasākumu mērķis: veicināt izpratni par un mazināt vardarbību jauniešu vidū, kā arī informēt par jauniešu grupu metodoloģiju;
  • Attīstīt idejas metodoloģijas vizuālajai identitātei.


Nometne tika realizēta ar OAK Foundation un LR Kultūras ministrijas atbalstu.