Kopš 2010. gada Centrs MARTA aktīvi darbojas jaunatnes jomā, veidojot un vadot nodarbības, apmācības un seminārus gan jauniešiem, gan jaunatnes darbiniekiem, pedagogiem un citiem speciālistiem visā Latvijā. 

Centra MARTA Jaunatnes programmu pamats ir neformālā izglītība (diskusijas; grupu darbs; pašrefleksijas uzdevumi; situāciju, attieksmju, rīcību analīze u.c.). Tā interaktīvā un saistošā veidā palīdz izprast un iedrošina runāt par sabiedrībā valdošajiem tradicionālajiem dzimumu stereotipiem un to ietekmi uz mūsu savstarpējo saskarsmi, lēmumiem un uzvedību. Jaunieši caur dažādu situāciju kritisku izvērtēšanu rod izpratni par vardarbības veidiem – tās cēloņiem un sekām, attīstot prasmes, kā veidot veselīgas attiecības, kuras ir balstītas līdztiesībā, savstarpējā atbalstā un cieņā.

Nodarbību, apmācību un semināru tēmas:
  • vardarbības veidi un to atpazīšana. Aculiecinieka efekts.
  • dzimumu līdztiesība un dzimtes stereotipi. To ietekme uz mūsu attiecībām ar sevi un līdzcilvēkiem.
  • veselīgu attiecību veidošana un neveselīgu attiecību pazīmju atpazīšana.
  • emociju vadīšana un to saistība ar stereotipiem un sabiedrības normām.
  • mobinga prevencija.
  • cilvēktirdzniecības riski un kā sevi pasargāt.
  • seksualitāte un piekrišanas (jeb angliski “consent”) nozīme, uzsākot seksuālas (un ne tikai) attiecības.

Papildus tam Centrs MARTA ir izstrādājis kultūrspecifisku metodoloģiju darbā ar jauniešu grupām vardarbības mazināšanai un veselīgu attiecību veicināšanai jauniešu vidē. Metodoloģija sastāv no jauniešu grupu radīšanas un vadīšanas, ilgtermiņā veidojot drošu un atbalstošu vidi. Jauniešu grupu pieeja (metodoloģija) sastāv no 17 nodarbībām (4 - 5 mēnešu garumā), kuru pamatā ir neformālās izglītības metodes, kas palīdz jauniešiem labāk izprast un kritiski novērtēt tradicionālās kaitīgās dzimumu normas, lomas un stereotipus sabiedrībā un to ietekmi uz mūsu mijiedarbību, lēmumiem un uzvedību. Metodoloģijas ietvaros tiek skatīti tādi jauniešiem svarīgi temati kā – draudzība, konfliktu risināšana, emocijas, dzimte un dzimums, seksuāli reproduktīvā veselība, atkarību, HIV/AIDS, STS un vardarbības prevencija jauniešu vidē.

Ko jaunieši saka par dalību Centra MARTA jauniešu grupās?


Vēlies nodarbības savā skolā vai jauniešu centrā vai uzzināt vairāk par iespēju apgūt jauniešu grupu metodoloģiju?

Sazinies ar Centra MARTA Jaunatnes programmu vadītāju Madaru Kanastu-Ieviņu (madara.kanasta@marta.lv).

Projekts "Youth+"

Projekts Youth+ ir solis uz priekšu, lai iznīcinātu stereotipus, negatīvus priekšstatus un nodrošinātu veiksmīgu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu sabiedrībā. Šī projekta ietvaros esam izveidojuši vairākus rīkus, kā palīgus jaunatnes darbiniekiem, lai strādātu...

Lasīt vairāk

Projekts HEARTLAND: izdegšanas prevencija

Atbalsts jaunatnes darbinieku un palīdzošo profesiju pārstāvju garīgajai veselībai un labsajūtai, izmantojot neformālās izglītības rīkus.Eiropas Savienības Erasmus+ programmas nodrošinātā projekta "Heartland" ietvaros tika radīti unikāli pašpalīdzības rīki izdegšanas prevencijai...

Lasīt vairāk

Jauniešu grupu metodoloģija. Ilgtspējības stratēģijas izstrāde.

[Papildināts: 28.11.2022.]Ar Britu vēstniecības Latvijā atbalstu šī gada 22.novembrī norisinājās webinārs, kura klausītājiem bija iespēja uzzināt - kas un kāda ir ilgtspējīga metodoloģijas vai pieejas izplatīšana (scaling), kā arī dzirdēt Centrs MARTA pieredzi, izplatot Jauniešu grupu...

Lasīt vairāk

Kā mācēt attiecības?

Ar Labklājības ministrijas atbalstu 2022.gada oktobrī Jelgavā (Jelgavas jauniešiem), Rēzeknē ("Zeimuļs"), Siguldā (JIC "Mērķis") un Kuldīgā (Kuldīgas Jauniešu māja) norisinājās radošo sarunu darbnīcu cikls jauniešiem par cieņpilnu attiecību veidošanu. Četras darbnīcas iesaistīja 86...

Lasīt vairāk

WARRIORS AGAINST GENDER-BASED VIOLENCE Aktīvisms dzimumā balstītas vardarbības novēršanai

Projekts tika radīts ar nolūku apmācīt jaunatnes darbiniekus un jauniešu izglītotājus metodēs un pieejās, kas sniegtu atbalstu jauniešiem - dzimumā balstītas vardarbības upuriem. Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts norāda, ka ar dzimumu saistīta vardarbība (jeb dzimumā balstīta vardarbība) ir...

Lasīt vairāk

ID PRO - vadlīnijas dažādības un iekļaušanas veicināšanai mobilitātes projektos

ID PRO tika radīts, lai izveidotu protokolus, kas atvieglo pedagogu, jaunatnes darbinieku, izglītītotāju un mobilitātes projektos strādājošā personāla (projektu koordinatoru, apmācību vadītāju, brīvprātīgo u.c.) darbu gan Erasmus+ programmas, gan citu starptautisko mobilitātes programmu ietvaros.Vardarbības un...

Lasīt vairāk

Projekts "Dare to Act"

Centra MARTA Jaunatnes programmu ietvaros kopā ar partneriem Bulgārijā biedrību "The Future is Now" piedāvājam iespēju piedalīties starptautiskās Erasmus+ apmācībās "Dare to Act"! Apmācības, balstoties MARTAs metodoloģijā vardarbības prevencijai un veselīgu attiecību veicināšanai jauniešu vidē,...

Lasīt vairāk

Atbalsts Centra MARTA darbībai, veicinot ģimeņu, kurās aug pusaudži, labklājību un interešu aizstāvību

Pusaudža vecumposms ir viens no sarežģītākajiem bērna dzīves posmiem, un rada izaicinājumus pat ģimenēm, kurām jau pieejami pietiekami resursi veselīgas ģimenes dinamikas uzturēšanai. Bezmaksas pieejamā atbalsta piedāvājums ģimenēm ar pusaudžiem Latvijā šobrīd ir ierobežots, kā arī lielākoties...

Lasīt vairāk

Pilnveidota un uzlabota Jauniešu grupu metodoloģija veselīgu attiecību veidošanai

“Reinforced and upgraded youth group methodology on building healthy relationships” (Re-GROUP) Nr. 2020-2-LV02-KA205-0032012020-2023 Apmeklēt projekta mājaslapu Kad bērni pāriet agrā pusaudža vecumā, viņi sāk uzņemties jaunas dzimumu lomas, bieži nostiprinot sociāli un kulturāli ierastās dzimumu normas,...

Lasīt vairāk

Drosme runāt: Dzimumu diskriminācijas un vardarbības novēršana Latvijas augstskolās

Projekta ietvaros esam radījuši attiecību veselības testu. Spied šeit un pārliecinies - cik veselīgas ir TAVAS attiecības! Centra MARTA pieredze un sadarbība ar studentiem rāda, ka izpratne par dzimumu stereotipu, diskriminācijas un seksuālās uzmākšanās kaitīgo ietekmi ir maza. Tomēr studenti ir...

Lasīt vairāk

PROJEKTS Dare to Care Baltics

Projekts adresēts Baltijas jūras valstu padomes prioritārajai jomai “drošs un stabils reģions”, galveno uzmanību pievēršot vardarbības mazināšanai un novēršanai Baltijas valstīs dzīvojošo bērnu un jauniešu vidū. Projekta aktivitāšu mērķis ir stiprināt...

Lasīt vairāk

Kopš 2010. gada MARTA aktīvi strādā ar jauniešiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem, veidojot un vadot nodarbības skolās un jauniešu centros visā Latvijā

Salīdzinot ar citām vecuma grupām, jaunieši saskaras ar paaugstinātu vardarbības risku gan upura, gan agresora lomās (Sethi et al, 2010; Bellis et al, 2011). Vardarbība jauniešu vidū nav tikai individuāla problēma: tā ir bioloģisku, sociālu, kultūras un ekonomisku faktoru rezultāts. Daudzi no galvenajiem...

Lasīt vairāk
Lasi vēl
Aktīvista Rokasgrāmata
Aktīvo iedzīvotāju fondsInterešu aizstāvībaJaunatnes programmas

Aktīvista Rokasgrāmata

Vai Tev ir vēlme kaut ko mainīt savā kopienā un ārpus tās? Vai vēlies kļūt par aktīvistu, taču nezini, ar ko sākt?Centrs MARTA vēlas Tevi iepazīstināt ar Aktīvista Rokasgrāmatu. Aktīvista Rokasgrāmata ir visaptverošs ceļvedis, kas ir izstrādāts īpaši jauniešiem, kas vēlas iegrimt aktivīsma un...

2024. gada 27. februāris Lasīt vairāk
Erasmus+ projekta ID-Pro noslēguma tikšanās.
Jaunatnes programmas

Erasmus+ projekta ID-Pro noslēguma tikšanās.

Erasmus+ projekta ID-Pro noslēguma tikšanās.ID-Pro partnerība ir tikusies pēdējā, koordinatora MUNDUS vadītā sanāksmē Saragosā, lai dalītos ar projekta rezultātiem un nodrošinātu projekta nākotni un ilgtspēju. 19. un 20. jūlijā ID-Pro partneri sarīkoja projekta noslēguma sanāksmi Saragosā (Spānijā)....

2022. gada 1. augusts Lasīt vairāk
Jaunieši Latvijā jūtas apjukuši un vientuļi; trūkst resursu, lai viņiem palīdzētu
Jaunatnes programmasVardarbība

Jaunieši Latvijā jūtas apjukuši un vientuļi; trūkst resursu, lai viņiem palīdzētu

Ar šī gada nežēlīgo sievietes slepkavību Jēkabpilī un pēcāko intensīvo problemātikas izgaismošanu medijos un aktīvo Stambulas konvencijas ratificēšanas nepieciešamības aktualizēšanu, vardarbības mazināšana vairāk nekā jebkad ir dienas kārtībā gan sociālajiem darbiniekiem,...

2023. gada 3. decembris Lasīt vairāk
Izstrādāta metodoloģija drošas vides radīšanai sarunai par dzimumā balstītu vardarbību
Jaunatnes programmasVardarbība

Izstrādāta metodoloģija drošas vides radīšanai sarunai par dzimumā balstītu vardarbību

Centrs MARTA sadarbībā ar partneriem no Lietuvas (“Moterų Informacijos Centras”), Spānijas (“Asociación Colectivo MosaiQ”) un Bulgārijas (“The Future Now Association”) ir izstrādājis metodoloģiju, kuras mērķis ir radīt izpratni par drošas vides veidošanu sarunai par...

2023. gada 27. novembris Lasīt vairāk
Centrs MARTA īsteno darbnīcu ciklu jauniešiem “Kā mācēt attiecības?”
Jaunatnes programmas

Centrs MARTA īsteno darbnīcu ciklu jauniešiem “Kā mācēt attiecības?”

Ar Labklājības ministrijas atbalstu 2023. gada rudenī Centrs MARTA Latvijas reģionos īstenoja darbnīcu ciklu jauniešiem “Kā mācēt attiecības?” vecumā no 15 līdz 19 gadiem.  Kopumā tajās piedalījās ap 200 jauniešu no Limbažiem, Jēkabpils, Aglonas, Ludzas, Varakļāniem, Bauskas un...

2023. gada 24. novembris Lasīt vairāk
Brīvprātīgā darba pievienotā vērtība jeb Bārbijas piedzīvojumi Viļņā
Jaunatnes programmasVardarbība

Brīvprātīgā darba pievienotā vērtība jeb Bārbijas piedzīvojumi Viļņā

Brīvprātīgais darbs nebūt nenozīmē vien altruistisku sava laika, zināšanu un prasmju veltīšanu kāda cēla mērķa labā, turklāt nesaņemot par to atalgojumu, bet arī unikālu iespēju mācīties, smelties pieredzi un satikt dažādu nozaru profesionāļus, caur kuriem bagātināties, iedvesmoties, iegūt jaunas...

2023. gada 26. oktobris Lasīt vairāk
Saiknē ar sevi un dabu. Jaunieši no Latvijas starptautiskā projektā izzina veselīgas attiecības
Jaunatnes programmas

Saiknē ar sevi un dabu. Jaunieši no Latvijas starptautiskā projektā izzina veselīgas attiecības

No 19. līdz 27. septembrim pieci Centrs MARTA uzrunāti jaunieši piedalījās “IPTA Romania” rīkotajā “Erasmus+” jauniešu apmaiņas projektā “The Trust-fall of Healthy Relationships”. Septiņās interaktīvu aktivitāšu piepildītās dienās jaunieši smēlās...

2023. gada 4. oktobris Lasīt vairāk
Jaunatnes programmas

"Youth+": tiešsaistes kursi, lai palīdzētu jauniešiem no riska grupām

“Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektā “Youth+” līdztekus starptautiskām darbnīcām jauniešiem ar ierobežotām iespējām ir izstrādāts arī interaktīvi tiešsaistes kursi jaunatnes darbiniekiem, lai vairotu zināšanas par to, kā uzrunāt un atbalstīt jauniešus no...

2023. gada 19. septembris Lasīt vairāk
Starptautiskā projektā veicina jauniešu no mazāk aizsargātām grupām iekļaušanu
Jaunatnes programmasRadošie projekti

Starptautiskā projektā veicina jauniešu no mazāk aizsargātām grupām iekļaušanu

8. un 9. augustā Rīgā norisinājās Centra MARTA kūrēta starptautiska konference “Youth+”, kas ir “Erasmus+ KA2” stratēģiskās partnerības projekta noslēguma daļa. Tās mērķis ir vairot zināšanas par jaunatnes iespējām, mazinot aizspriedumus un veicinot jauniešu no mazāk aizsargātām...

2023. gada 10. augusts Lasīt vairāk
 Izzinoši, aizraujoši un iedvesmojoši: atskats uz
Jaunatnes programmasRadošie projekti

Izzinoši, aizraujoši un iedvesmojoši: atskats uz "Drosme rīkoties!" apmācībām Rēzeknē

Jūlija nogalē 12 jauniešu grupa pulcējās Rēzeknes viesnīcas "Restart" telpās, lai kopā ar pieciem centra MARTA darbiniekiem – jaunatnes programmu koordinatoru Ako Kārli Cekuli, Rēzeknes filiāles vadītāju Alīsi Potašu, Rēzeknes filiāles operatori Sandru Pleikšni, Liepājas filiāles sociālo...

2023. gada 31. jūlijs Lasīt vairāk