Cilvēku tirdzniecība ir mūsdienu verdzības forma, kurā personas, visbiežāk sievietes un meitenes, ar varu, draudiem, spaidiem vai krāpšanu tiek izmantotas darbam, seksuālai ekspluatācijai un verdzības nolūkos. Cilvēku tirdzniecība ir starptautiska problēma, kurā iesaistīta gandrīz katra pasaules valsts.

Cilvēku tirdzniecības galvenais mērķis ir personas ekspluatācija - parasti peļņas gūšanas nolūkos. Personas ekspluatācija nozīmē personas izmantošanu dažādiem nolūkiem.

Pastāv šādi cilvēku tirdzniecības veidi:

 • prostitūcija un citas seksuālās ekspluatācijas formas;
 • piespiedu darbs vai pakalpojumi;
 • verdzība, mājkalpība;
 • piespiedu fiktīvās laulības;
 • orgānu izņemšana.PIEEJAMĀ PALĪDZĪBA

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ilgums ir līdz 180 dienām, programmas kursa saturu veido:

 • psihosociāla palīdzība, tai skaitā individuālas sociālā darbinieka, psihologa, jurista, ārstniecības personas un citu speciālistu konsultācijas atbilstoši klienta vajadzībām,
 • drošs patvērums un klienta izmitināšana,
 • iespēja apgūt vai uzlabot klienta pašaprūpes vai pašapkalpošanās iemaņas,
 • klienta iesaistīšana apmācības un izglītības programmās, ja tas sekmē klienta reintegrāciju sabiedrībā un darba tirgū,
 • piecas pakalpojuma sniedzēja konsultācijas cilvēku tirdzniecības upuru nepilngadīgajiem ģimenes locekļiem, ja tie uzturas Latvijā,
 • ārvalstī esoša klienta vai potenciālā klienta un viņa pavadībā esošo nepilngadīgo bērnu nokļūšanas līdz pakalpojuma sniegšanas vietai organizēšana un pavadīšana nepieciešamības gadījumā,
 • un citi pasākumi atbilstoši pakalpojuma sniedzēja speciālistu izstrādātajam klienta individuālās sociālās rehabilitācijas plānam.
Vairāk informācijas par pakalpojumu ŠEIT

Pieteikties pakalpojuma saņemšanai Centrā MARTA iespējams, zvanot pa tālruni +371 67 378 539 (Rīgā), +371 29 195 442 (Liepājā) vai +371 25 648 595 (Rēzeknē) vai sūtot e-pastu uz centrs@marta.lv, centrs@martaliepaja.lv vai rezekne@marta.lv
Lasi vēl
Centra MARTA alternatīvais ziņojums par Latvijas sasniegumiem cilvēku tirdzniecības apkarošanā laika periodā no 2017. līdz 2019. gadam
Cilvēku tirdzniecībaInterešu aizstāvība

Centra MARTA alternatīvais ziņojums par Latvijas sasniegumiem cilvēku tirdzniecības apkarošanā laika periodā no 2017. līdz 2019. gadam

Lasīt šeit...

2020. gada 8. jūnijs Lasīt vairāk
PALĪDZĪBA CILVĒKU TIRDZNIECĪBĀ CIETUŠAJIEM
Cilvēku tirdzniecība

PALĪDZĪBA CILVĒKU TIRDZNIECĪBĀ CIETUŠAJIEM

Lasīt vairāk ...

2017. gada 12. aprīlis Lasīt vairāk