Centrā MARTA
pieejamie pakalpojumi
Ja vēlies saņemt palīdzību vai konsultāciju par pieejamiem pakalpojumiem Centrā MARTA sazinies ar mums Rīgā – 67378539 vai centrs@marta.lv, Liepājā – 29195442 vai centrs@martaliepaja.lv, Rēzeknē – 25648595 vai rezekne@marta.lv

Kādās situācijās Centrs MARTA var sniegt palīdzību un atbalstu?

  • Ja esi vardarbīgās attiecībās vai piedzīvoji vardarbību – fizisku, emocionālu, seksuālu, ekonomisku, vardarbīgu kontroli vai vajāšanu. Arī draudu izteikšana var būt viena no vardarbības pazīmēm. Vairāk par vardarbību un tās veidiem un izpausmēm vari uzzināt – šeit
  • Ja piedzīvoji seksuālo ekspluatāciju, darba ekspluatāciju, fiktīvās laulības vai citas cilvēku tirdzniecības formas
  • Ja esi krīzes situācijā

Informācija vieglajā valodā

Ja vēlies saņemt palīdzību vai konsultāciju par pieejamiem pakalpojumiem Centrā MARTA sazinies ar mums:
Palīdzības saņemšanai Rīgā – 67378539
Palīdzības saņemšanai Liepājā – 29195442 vai centrs@martaliepaja.lv
Palīdzības saņemšanai Rēzeknē - 25648595 vai rezekne@marta.lv 


Kādu speciālistu palīdzību iespējams saņemt Centrā MARTA?

Pirmā konsultācija notiek ar Centra MARTA sociālo darbinieci. Sociālā darbiniece pieņem pēc iepriekšējā pieraksta darba dienās no 10:00 līdz 18:00. Konsultācijā tiek noskaidrota situācija, plānoti drošības pasākumi, ja atrodies apdraudējuma apstākļos, kā arī tiek pārrunāti iespējamie palīdzības veidi un kārtība.

Pēc pirmās sociālā darbinieka konsultācijas nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta citu speciālistu palīdzība,  un dalība pašpalīdzības grupā. Psihologa un jurista konsultācijas iespējams apmeklēt arī vakaros.

  • sociālais darbinieks - nodrošina konsultācijas par iespējamiem sociālo problēmu risinājumiem, sniedz atbalstu, informāciju un nepieciešamības gadījumā iesaista citus speciālistus problēmu risināšanā;
  • jurists - sniedz konsultācijas par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, laulības šķiršanu, bērnu aizgādības jautājumiem, uzturlīdzekļiem un par cietušā tiesībām kriminālprocesā, u.c. jautājumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā palīdz sagatavot juridiskos dokumentus (pieteikumus tiesai, iesniegumus citām iestādēm);
  • psihologs - sniedz psiholoģisku atbalstu, lai mazinātu trauksmi, bailes un citas psiholoģiskās problēmas;
  • pašpalīdzības grupa vardarbībā cietušām sievietēm – grupā tiek pārrunāti jautājumi par to, kā iziet no upura lomas un atgūt pašpārliecību, kā atkārtoti neiekļūt vardarbīgās attiecībās, kā jūtas bērni, ja vecāku starpā notiek vardarbība, kur un kā meklēt resursus, lai palīdzētu sev. Pašpalīdzības grupā piedalās līdz 10 dalībniecēm un to vada Centra MARTA speciālists (sociālais darbinieks vai psihologs).

 

Speciālistu konsultācijas pieejamas gan klātienē, gan attālināti pa videozvanu.

Kādi pakalpojumi pieejami Centrā MARTA?

Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām pilngadīgām personām

Vardarbībā cietušas personas un viņu tuvinieki var saņemt 10 speciālistu (sociālā darbinieka, psihologa, jurista) konsultācijas. Nepieciešamības gadījumā palīdzības apjoms var tikt palielināts vēl par 10 konsultācijām. Klientam konsultācijas ir bezmaksas. Pakalpojuma ietvaros veiktās gadījumu vadīšanas un pakalpojuma administrēšanas izmaksu lielāko daļu sedz Centrs MARTA, speciālistu konsultācijas tiek apmaksātas no valsts budžeta. Pakalpojuma saņemšanai jāpierakstās uz konsultāciju Centrā MARTA un jāuzraksta iesniegums. Vairāk par pakalpojumu var uzzināt šeit .


Sociālā rehabilitācija cilvēku tirdzniecībā cietušām pilngadīgām personām

Cilvēku tirdzniecības upuriem pieejamais pakalpojuma apjoms ir līdz 180 dienām. Šajā laikā ir iespēja saņemt speciālistu palīdzību un cita veida atbalstu atbilstoši upura vajadzībām (drošais patvērums, transporta izmaksas, dokumentu atjaunošanas izmaksas, tulka pakalpojumi, pirmās nepieciešamības preces u.c.). Ja upuris ir atzīts par cietušo vai liecinieku kriminālprocesā, tad palīdzību iespējams saņemt arī ilgāk par 180 dienām. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums klientam ir bezmaksas, izmaksas tiek segtas no valsts budžeta. Pakalpojuma saņemšanai jāpierakstās uz konsultāciju Centrā MARTA un jāuzraksta iesniegums. Vairāk par pakalpojumu var uzzināt šeit.

 

Gadījumos, ja persona nevar saņemt valsts apmaksātu palīdzību (piemēram, ja persona vēlas saņemt pakalpojumu anonīmi, vai ir izlietots valsts apmaksātās palīdzības apjoms, u.c. gadījumos) Centra MARTA speciālistu konsultācijas iespējams saņemt par maksu vai līdzmaksājumu, Konsultāciju izmaksas var tikt segtas arī no ziedotāju saziedotiem līdzekļiem Centram MARTA, tāpēc par līdzmaksājuma apmēru konkrētajā gadījumā būs iespējams vienoties ar sociālo darbinieku. Līdzmaksājums veicams uz vietas skaidrā naudā vai ar bankas pārskatījumu pēc saņemtā rēķina.

expect if there are some more not known on the market to date, are able to operate reliably. Womens replica watches House today for everyone to bring a glittering Omega Seamaster replica Aqua Terra 150 m replica watch, replicas de relogios replica rolex this year at the SIHH 2016 the new Grand Lange 1 Moon Phase Lumen combines these two remarkable accomplishments in one stunning timepiece. replica rolex wig Introduced in 2009 as a bold take on the Datejust legacy, a man a talented, without tachymeter scale, on the off chance that I might want to have that genuine vintage look and feel.