Centrā MARTA
pieejamie pakalpojumi
Ja vēlies saņemt palīdzību vai konsultāciju par pieejamiem pakalpojumiem Centrā MARTA sazinies ar mums
Rīgā – 67378539 vai centrs@marta.lv,
Liepājā – 29195442 vai centrs@martaliepaja.lv,
Rēzeknē – 25648595 vai rezekne@marta.lv

Kādās situācijās Centrs MARTA var sniegt palīdzību un atbalstu?

  • Ja esi vardarbīgās attiecībās vai ir piedzīvota vardarbība – fiziska, emocionāla, seksuāla, ekonomiska, vardarbīga kontrole vai vajāšana. Arī draudu izteikšana var būt viena no vardarbības pazīmēm. Vairāk par vardarbību un tās veidiem un izpausmēm var uzzināt – šeit
  • Ja ir piedzīvota seksuālā ekspluatācija, darba ekspluatācija, fiktīvās laulības vai citas cilvēku tirdzniecības formas.
Informācija vieglajā valodā
Ja vēlies saņemt atbalstu vai konsultāciju par Centrā MARTA pieejamajiem pakalpojumiem, sazinies ar mums darba dienās no plkst. 10.00 līdz 18.00:


Kādu speciālistu palīdzību iespējams pie mums saņemt?

Ja Tu esi vardarbīgās attiecībās vai esi piedzīvojusi vardarbību – fizisku, emocionālu, seksuālu, ekonomisku, vardarbīgu kontroli vai vajāšanu, un esi sazinājusies ar mums, tad pirmā saruna notiek ar zvanu operatori, kas uzklausa un pieraksta Tevi pirmajai konsultācijai. Savukārt pirmā konsultācija notiek ar Centra MARTA sociālo darbinieci. Mūsu sociālās darbinieces pieņem pēc iepriekšējā pieraksta darba dienās no 10:00 līdz 18:00. Konsultācijā tiek noskaidrota situācija, plānoti drošības pasākumi, ja atrodies apdraudējuma apstākļos, kā arī tiek pārrunāti iespējamie palīdzības veidi un sadarbība.

Pēc pirmās sociālā darbinieka konsultācijas nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta citu speciālistu palīdzība un dalība pašpalīdzības (atbalsta) grupā. Psihologa un jurista konsultācijas iespējams apmeklēt un saņemt arī vakaros.

  • SOCIĀLAIS DARBINIEKS nodrošina konsultācijas par iespējamiem sociālo problēmu risinājumiem, kas saistīti ar vardarbību ģimenē vai partnerattiecībās, sniedz atbalstu, informāciju un nepieciešamības gadījumā iesaista citus speciālistus problēmu risināšanā;
  • JURISTS sniedz konsultācijas par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, laulības šķiršanu, bērnu aizgādības jautājumiem, uzturlīdzekļiem un par cietušā tiesībām kriminālprocesā, u.c. jautājumiem, kas saistīti ar vardarbīgo attiecību pārtraukšanu, kā arī jurists nepieciešamības gadījumā palīdz sagatavot juridiskos dokumentus (pieteikumus tiesai, iesniegumus citām iestādēm);
  • PSIHOLOGS sniedz psiholoģisku atbalstu, lai mazinātu trauksmi, bailes un citas psiholoģiskās problēmas, kas radušās pārciestās vardarbības dēļ;
  • PAŠPALĪDZĪBAS GRUPA VARDARBĪBĀ CIETUŠĀM SIEVIETĒM – grupā tiek pārrunāti jautājumi par to, kā iziet no upura lomas un atgūt pašpārliecību; kā atkārtoti neiekļūt vardarbīgās attiecībās; kā jūtas bērni, ja vecāku starpā notiek vardarbība; kur un kā meklēt resursus, lai palīdzētu sev. Pašpalīdzības grupā piedalās līdz 10 dalībniecēm un to vada Centra MARTA speciālists (sociālais darbinieks vai psihologs).
  • SPECIĀLISTU KONSULTĀCIJAS PIEEJAMAS GAN KLĀTIENĒ, GAN ATTĀLINĀTI, IZMANTOJOT VIDEO SAZIŅU. 


LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ, ka mēs nesniedzam palīdzību ģimenes strīdu un bērnu dzīvesvietas noteikšanas jautājumos, mantas dalīšanas jautājumos, apģērbu nodrošināšanā, mēs nenodrošinām krīzes centra/izmitināšanas pakalpojumu, mēs neveicam personības un vardarbības izpētes.


Kādus pakalpojumus mēs nodrošinām?

1. Vardarbībā cietušo pilngadīgo personu rehabilitācija (Rīgā, Liepājā, Rēzeknē)
Pakalpojumu var saņemt pilngadīgas personas -- gan sievietes, gan vīrieši -- kas ir cietuši no dažāda veida vardarbības,  neatkarīgi no tā, cik sen ir notikusi vardarbība (piemēram, palīdzību var saņemt arī tie pilngadīgie, kas bērnībā ir cietuši no seksuālas vardarbības). Atbalstu var saņemt arī cietušo tuvinieki. Rehabilitācija ietver līdz 23 speciālistu konsultācijām (sociālais darbinieks, jurists, psihologs). Saņemt šo pakalpojumu iespējams, vēršoties pa tiešo Centrā MARTA vai izvēlētās pašvaldības sociālajā dienestā. Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc pakalpojuma, Rīgā palīdzība primāri tiek nodrošināta augsta riska fiziskajā un seksuālajā vardarbībā cietušajiem. Vairāk informācijas par pakalpojumu ŠEIT
Pieteikties pakalpojuma saņemšanai Centrā MARTA iespējams, zvanot pa tālruni +371 67 378 539 (Rīgā), +371 29 195 442 (Liepājā) vai +371 25 648 595 (Rēzeknē) vai sūtot e-pastu uz centrs@marta.lv, centrs@martaliepaja.lv vai rezekne@marta.lv


2. Cilvēku tirdzniecībā cietušo pilngadīgo un bērnu rehabilitācija (Rīgā, Liepājā, Rēzeknē)
Pakalpojumu var saņemt pilngadīgas un nepilngadīgas personas, kuras ir tikušas pakļautas jebkurai ekspluatācijas formai (prostitūcija, pornogrāfija, fiktīvas laulības, darba ekspluatācija, ekspluatācija noziedzīgu nodarījumu veikšanai, ubagošana, mājkalpība, u.c.). Rehabilitācijas ilgums ir 180 dienas. Pakalpojums tiek sniegts jebkurā vietā Latvijas teritorijā, kā arī pakalpojuma ietvaros ir iespējama personas repatriācija (ja ekspluatācija ir notikusi ārzemēs). Pakalpojums ietver speciālistu konsultācijas un atbalstu, individuālu pieeju attiecībā uz klienta vajadzībām: dzīvesvietas nodrošināšana, primāro lietu iegāde, dokumentu noformēšana, medikamentu un ārstu speciālistu nodrošināšana, un citas nepieciešamās vajadzības, lai veicinātu klienta integrēšanos sabiedrībā. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums klientam ir bezmaksas, izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem. Pieteikties pakalpojuma saņemšanai Centrā MARTA iespējams, zvanot pa tālruni +371 67 378 539 (Rīgā), +371 29 195 442 (Liepājā) vai +371 25 648 595 (Rēzeknē) vai sūtot e-pastu uz centrs@marta.lv, centrs@martaliepaja.lv vai rezekne@marta.lv

3. Atbalsta grupas (Rīgā, Liepājā, Rēzeknē)
Atbalsta grupas notiek attālināti (videozvans) vai klātienē. Pieteikšanās uzsaukumi, kārtība un konkrēta informācija par grupu nodarbību norises laikiem tiek publicēta Rīgas, Liepājas un Rēzeknes filiāļu Facebook lapās: Centrs MARTA Rīgā, Centrs MARTA Liepājā un Centrs MARTA Rēzeknē. Jautājumu gadījumā vai precizējot nākamo tuvāko atbalsta grupu, lūgums rakstīt uz centrs@marta.lv (Rīgā), centrs@martaliepaja.lv (Liepājā) vai rezekne@marta.lv (Rēzeknē). 

4. Vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija (tikai Liepājā)

Speciālistu palīdzība bērniem, kas ir cietuši no prettiesiskām darbībām. Sociālā darbinieka, jurista un psihologa konsultācijas bērniem un viņu likumiskiem pārstāvjiem. Pieteikties pakalpojuma saņemšanai Centrā MARTA iespējams, zvanot pa tālruni  +371 29 195 442 (Liepājā) vai sūtot e-pastu uz centrs@martaliepaja.lv

5. Individuālā rehabilitācija (tikai Rīgā)
Pakalpojums pieejams Rīgas Sociālā dienesta (RSD) klientiem, kuri saskaras ar augsta riska vardarbību. Ietver dažādu speciālistu atbalstu atbilstoši klienta vajadzībām. Pakalpojuma nepieciešamību izvērtē RSD sociālie darbinieki un sazinās ar Centra MARTA kontaktpersonu par iespējamo sadarbību. 


SVARĪGI! Gadījumos, ja persona nevar saņemt valsts apmaksātu palīdzību (piemēram, ja persona vēlas saņemt pakalpojumu anonīmi vai ir izlietots valsts apmaksātās palīdzības apjoms u.c. gadījumos) Centra MARTA speciālistu konsultācijas iespējams saņemt par maksu vai līdzmaksājumu. Konsultāciju izmaksas var tikt segtas arī no ziedotāju saziedotiem līdzekļiem, tāpēc par līdzmaksājuma apmēru konkrētajā gadījumā būs iespējams vienoties ar sociālo darbinieku. Līdzmaksājums veicams uz vietas skaidrā naudā vai ar bankas pārskatījumu pēc saņemtā rēķina.