Kādu speciālistu palīdzību iespējams saņemt Centrs MARTA Rēzeknē?

Pieteikties pirmreizējai konsultācijai var darba dienās no plkst. 1000 līdz 1800. zvanot pa tālr. 25648595 vai rakstot uz e-pastu rezekne@marta.lv un e-vēstulē atstājot savu kontaktinformāciju.
NB! Atgādinām, ka dzīvības un veselības draudu gadījumā nekavējoties jāzvana policijai pa tālr. 110 un jāpieprasa pagaidu aizsardzība pret vardarbības veicēju. Krīzes gadījumā, kā arī brīvdienās iesakām zvanīt krīžu un konsultāciju centram “Skalbes” pa diennakts tālruni 116123 

Centrs MARTA sociālā darbiniece ar Tevi sazināsies pa Tevis norādīto tālruni vai e-pastu. Pirmā konsultācija (apmēram 45 minūtes) notiks pēc iepriekšējas vienošanās ar Tevi abpusēji ērtā laikā. Tajā tiks noskaidrota situācija, plānoti drošības pasākumi, ja atrodies apdraudējuma apstākļos, kā arī tiks pārrunāti iespējamie palīdzības veidi un kārtība.

Pēc pirmās sociālā darbinieka konsultācijas nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta citu speciālistu palīdzība. Psihologa un jurista konsultācijas notiek pēc klienta un speciālistu savstarpējas vienošanās, bet ne brīvdienās un svētku dienās.

Sociālās darbinieces, jurista un psihologa konsultācijas ir pieejamas gan klātienē, gan attālināti, izmantojot videozvanu.

  • SOCIĀLAIS DARBINIEKS - nodrošina konsultācijas par iespējamiem sociālo problēmu risinājumiem, sniedz atbalstu, informāciju un nepieciešamības gadījumā iesaista citus speciālistus problēmu risināšanā;
  • JURISTS - sniedz konsultācijas par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, laulības šķiršanu, bērnu aizgādības jautājumiem, uzturlīdzekļiem un par cietušā tiesībām kriminālprocesā, u.c. jautājumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā palīdz sagatavot juridiskos dokumentus (pieteikumus tiesai, iesniegumus citām iestādēm);
  • PSIHOLOGS - sniedz psiholoģisku atbalstu, lai mazinātu trauksmi, bailes un citas psiholoģiskās problēmas.

Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām pilngadīgām personām

Vardarbībā cietušas personas un viņu tuvinieki var saņemt 10 individuālas speciālistu (sociālā darbinieka, psihologa, jurista) konsultācijas. Nepieciešamības gadījumā palīdzības apjoms var tikt palielināts vēl par 10 konsultācijām. Klientam konsultācijas ir bezmaksas. Pakalpojuma ietvaros veiktās gadījumu vadīšanas un pakalpojuma administrēšanas izmaksu lielāko daļu sedz Centrs MARTA, speciālistu konsultācijas tiek apmaksātas no valsts budžeta. Pakalpojuma saņemšanai jāpierakstās uz konsultāciju Centrā MARTA un jāuzraksta iesniegums.

Gadījumos, ja persona nevar saņemt valsts apmaksātu palīdzību (piemēram, ja persona vēlas saņemt pakalpojumu anonīmi, vai ir izlietots valsts apmaksātās palīdzības apjoms, u.c. gadījumos) Centra MARTA speciālistu konsultācijas iespējams saņemt par maksu vai līdzmaksājumu, Konsultāciju izmaksas var tikt segtas arī no ziedotāju saziedotiem līdzekļiem Centram MARTA, tāpēc par līdzmaksājuma apmēru konkrētajā gadījumā būs iespējams vienoties ar sociālo darbinieku. Līdzmaksājums veicams uz vietas skaidrā naudā vai ar bankas pārskatījumu pēc saņemtā rēķina.

Sociālā rehabilitācija cilvēku tirdzniecībā cietušām pilngadīgām personām

Cilvēku tirdzniecības upuriem pieejamais pakalpojuma apjoms ir līdz 180 dienām. Šajā laikā ir iespēja saņemt speciālistu palīdzību un cita veida atbalstu atbilstoši upura vajadzībām (drošais patvērums, transporta izmaksas, dokumentu atjaunošanas izmaksas, tulka pakalpojumi, pirmās nepieciešamības preces u.c.). Ja upuris ir atzīts par cietušo vai liecinieku kriminālprocesā, tad palīdzību iespējams saņemt arī ilgāk par 180 dienām. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums klientam ir bezmaksas, izmaksas tiek segtas no valsts budžeta. Pakalpojuma saņemšanai jāpierakstās uz konsultāciju Centrā MARTA un jāuzraksta iesniegums.