2022. gada 30. novembris

Projekta Re-GROUP rezultātu izplatīšanas aktivitāte

2022.gada 25.novembrī Hotel Bergs Riga norisinājās projekta Re-GROUP rezultātu izplatīšanas pasākums jaunatnes darbniekiem - “Vardarbības prevencija jauniešu vidē”.
Vairāk kā 35 jaunatnes un sociālie darbinieki, pedagogi, psihologi un citi jomas profesionāļi no visas Latvijas pilnveidoja savas kompetences vardarbības prevencijas un iekļaujošas vides veicināšanā darbā ar pusaudžiem un jauniešiem.
Semināra laikā dalībnieki:
✅ ieguva informāciju par starptautisku projektu Re-GROUP: https://regroup-project.eu
✅ pilnveidoja savas kompetences mobinga (Neklusē) un cilvēku tirdzniecības (MARTA) risku prevencijā darbā ar jauniešiem;
✅ uzzināja par interaktīvu rīku speciālistiem - asociatīvo kāršu "Dialogs par DAŽĀDĪBU" (Dia+Logs) pielietošanu diskriminācijas un integrācijas jautājumu aktualizēšanai.
✅ tīklojās un stiprināja savu piederību Centrs MARTA jaunatnes darbnieku tīklam.


Projekts finansēts Erasmus+ Eiropas Savienības programmas ietvaros. Projektu Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

See more
MARTA Panel Discussion During #CSW67
Advocacy

MARTA Panel Discussion During #CSW67

A panel discussion organized by MARTA took place at the NGO Forum and Civil Society Meeting in New York last week. The NGO forum took place from March 5-17 in parallel with the meeting of the 67th UN Commission on the Status of Women. At this event, the MARTA Center provided a safe space to hear the empowering stories of activists and...

2023. gada 22. marts Read more
Supporting Mental Health and Well-being of Youth Workers and Helping Professionals through non-formal educational tools
Youth programs

Supporting Mental Health and Well-being of Youth Workers and Helping Professionals through non-formal educational tools

The Erasmus+ “Heartland” Project has come to a close. "Heartland" was a unique initiative that combines outdoor experiential education, cultural mediation and mindfulness with art expression to help professionals build resilience and overcome challenges in their personal and professional lives. “Youth workers and...

2023. gada 20. marts Read more