2023. gada 22. marts

Noslēdzies Re-GROUP Jaunatnes Projekts!

Noslēdzies Centra MARTA Jaunatnes programmu stratēģiskās partnerības projekts Re-GROUP: Pilnveidota un uzlabota Jauniešu grupu metodoloģija veselīgu attiecību veidošanai!

Projekta aktivitātēs 28 mēnešu garumā tika iesaistīti vairāk kā 400 jaunieši (vecumā 12 līdz 18) un apmācīti vairāk kā 250 jaunatnes jomas speciālisti no Latvijas, Rumānijas, Bulgārijas un Spānijas, pilnveidojot kompetences, kas nepieciešamas vardarbības mazināšanai un dzimumu līdztiesības veicināšanai jauniešu vidē.

Projekta laikā:

  • Centra MARTA Jauniešu grupu metodoloģija tika adaptēta un pilotēta projekta partnervalstīs;
  • Veikts kvalitatīvs un kvantitatīvs pētījums par pusaudžu labbūtību un vardarbības riskiem katrā no projekta partnervalstīm.
  • Izstrādātas Jaunatnes jomas Politikas pamatnostādnes, kuru mērķis – aktualizēt cēloņus un sekas pusaudžu vecumposma izaicinājumiem un pastāvošai vardarbībai pusaudžu vidē; ierosināt izglītošanas un palīdzības sniegšanas mehānismu izveidi.

Projekta rezultāti skatāmi un lejupielādējami šeit: https://regroup-project.eu/

Article posted by Beata Jonite
See more
MARTA Panel Discussion During #CSW67
Advocacy

MARTA Panel Discussion During #CSW67

A panel discussion organized by MARTA took place at the NGO Forum and Civil Society Meeting in New York last week. The NGO forum took place from March 5-17 in parallel with the meeting of the 67th UN Commission on the Status of Women. At this event, the MARTA Center provided a safe space to hear the empowering stories of activists and...

2023. gada 22. marts Read more
Supporting Mental Health and Well-being of Youth Workers and Helping Professionals through non-formal educational tools
Youth programs

Supporting Mental Health and Well-being of Youth Workers and Helping Professionals through non-formal educational tools

The Erasmus+ “Heartland” Project has come to a close. "Heartland" was a unique initiative that combines outdoor experiential education, cultural mediation and mindfulness with art expression to help professionals build resilience and overcome challenges in their personal and professional lives. “Youth workers and...

2023. gada 20. marts Read more