Телефон горячей линии и информирования
8000 2012

ЗВОНИ БЕСПЛАТНО



В рабочие дни: 10.00 - 18.00

В центре Марта можешь получить профессиональную помощь и поддержку в трудных жизненных ситуациях. Предлагаем консультации социального работника, психолога, психотерапевта, юриста и других специалистов. Сделай заявку, позвонив: 67378539 Или написав: centrs@marta.lv



Atbalsti MARTU


Centrs MARTA darbību uzsāka 2000. gada 5. maijā Somijas zviedru sieviešu apvienības MARTHA un Latvijas Sieviešu organizāciju sadarbības rezultātā.

Centrs MARTA ir nevalstiska organizācija, kura mērķtiecīgi strādā, lai sniegtu atbalstu Latvijas sievietēm, arī nepilsonēm un migrantēm, maznodrošinātām un bezdarbniecēm, cilvēku tirdzniecībā un no partneru vardarbības cietušām sievietēm.

Resursu centrs sievietēm MARTA veido sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un attiecīgajām valsts institūcijām nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

Meklējot dažādas finanšu piesaistes iespējas, MARTA iestājas par nabadzības un sieviešu atstumtības mazināšanu, vardarbības pret sievieti izskaušanu un sieviešu tiesību, kas ir būtiska cilvēktiesību daļa, ievērošanu.

Saskaņā ar esošo likumdošanu 2004.gada 18.augustā Resursu centrs sievietēm MARTA reģistrēts kā biedrība
.