Helpline
8000 2012

TOLL-FREE CALLSMonday - Friday 10am – 6pm

In Marta Centre You can get professional assistance and support in crisis situations. A social worker, psychologists, psychotherapists, lawyers and other specialists provide a broad range of services. Sign up for a consultation by calling: 67378539 or writing to centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


Centrs MARTA darbību uzsāka 2000. gada 5. maijā Somijas zviedru sieviešu apvienības MARTHA un Latvijas Sieviešu organizāciju sadarbības rezultātā.

Centrs MARTA ir nevalstiska organizācija, kura mērķtiecīgi strādā, lai sniegtu atbalstu Latvijas sievietēm, arī nepilsonēm un migrantēm, maznodrošinātām un bezdarbniecēm, cilvēku tirdzniecībā un no partneru vardarbības cietušām sievietēm.

Resursu centrs sievietēm MARTA veido sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un attiecīgajām valsts institūcijām nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

Meklējot dažādas finanšu piesaistes iespējas, MARTA iestājas par nabadzības un sieviešu atstumtības mazināšanu, vardarbības pret sievieti izskaušanu un sieviešu tiesību, kas ir būtiska cilvēktiesību daļa, ievērošanu.

Saskaņā ar esošo likumdošanu 2004.gada 18.augustā Resursu centrs sievietēm MARTA reģistrēts kā biedrība
.