Karstais informatīvais tālrunis
8000 2012

ZVANI BEZMAKSASDarba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


Centra MARTA paveiktais 2017. gada 3 mēnešos
03.05.2017


Rīga

Pakalpojumi sievietēm un viņu bērniem
Gada pirmajos 3 mēnešos ir reģistrēti 73 klienti - 64  jauni, 9 klienti pēc palīdzības vērsušies atkārtoti.
Centrā MARTA vērsās 5 potenciālie cilvēku tirdzniecības (CT) upuri, no kuriem viena nepilngadīga meitene ir atzīta par CT upuri, kura ir iesaistīta prostitūcijā un kuras partneris ir suteners. Pārējie potenciālie CT upuri bija iesaistīti prostitūcijā vai cietuši fiktīvās laulībās.
Nodrošinot palīdzību seksuālajā vardarbībā cietušiem bērniem World Childhood Foundation programmas ietvaros, uzsākts darbs ar 4  jauniem klientiem, kuri cietuši gan no izvarošanas, gan seksuālas vardarbības.
Gada pirmajos 3 mēnešos kopumā nodrošinātas 242 speciālistu konsultācijas - 195 psihologa, 37 jurista un 10 sociālā darbinieka konsultācijas.
Visbiežāk sievietes palīdzību MARTĀ meklēja emocionālās, fiziskās un ekonomiskās vardarbības situācijās.
Aizvien biežāk speciālisti saskaras ar t. s. rafinēto vardarbību – draudiem atņemt bērnu, nepatiesi sniegtu informāciju dažādām institūcijām, vajāšanu, manipulēšanu ar bērniem, izsekošanu.
MARTĀ ik nedēļu darbojas atbalsta grupa.
Lai būtiski uzlabotu policijas un citu palīdzības institūciju darbu, MARTA organizēja vardarbībā cietušu sieviešu  fokusa grupas, kurās piedalījās 14 klientes. Fokusa grupās gūtie rezultāti tiks apkopoti ziņojumā.
Šobrīd tiek meklēti efektīvi risinājumi, lai nodrošinātu pēc iespējas operatīvāku pakalpojumu, jo šī brīža resursi psihologa konsultāciju ļauj nodrošināt ne ātrāk kā pēc 2 līdz 3 nedēļām.  

Interešu aizstāvība
  2017. gadā turpinās darbs pie Prostitūcijas ierobežošanas likuma, kurā jau ir panāktas mazas, bet būtiskas uzvaras:

  • termins seksa pakalpojums likumprojektā ticis aizstāts ar terminu seksuālas darbības par maksu vai cita veida atlīdzību, tā signalizējot, ka prostitūcija nav darbs;
  • seksa pircējiem likumprojektā ir paredzēta administratīvā atbildība un sociālā rehabilitācija, tomēr tikai īpaši noteiktās situācijās.
    MARTA neatlaidīgi iestājas par pilnīgu prostitūcijā iesaistīto personu dekriminalizāciju.


Centrs MARTA Ministru kabinetā atkārtoti rosināja diskusijas par Kopdzīves likuma nepieciešamību Latvijā, uzsverot, ka gandrīz puse bērnu dzimst nereģistrētās laulībās. Pagaidām šis aicinājums ticis konceptuāli noraidīts.

MARTA atbalstījusi 8. martā interneta vietnē ManaBalss.lv aizsākto iniciatīvu par kvotu sistēmas ieviešanu Latvijas parlamentā.
 
Pievienojoties Labklājības Ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejai, plānots uzraudzīt un veicināt diskusijas par sieviešu un vīriešu tiesisko un ekonomisko (ne)vienlīdzību, kā arī citiem jautājumiem.
5. aprīlī Saeimas Juridiskās komisijas sēdē tika atbalstīts deputāta Gunāra Kūtra ierosinājums izslēgt paredzētos grozījumus Krimināllikumā, kas ļautu vardarbības ģimenē gadījumā (arī ja ir nodarīti viegli miesas bojājumi), uzsākt kriminālprocesu bez cietušā iesnieguma, kā arī paredzēt bargāku sodu par šo pārkāpumu. Centrs MARTA uzstāja uz šo grozījumu nepieciešamību, un Saeimas Juridiskās komisijas 18. aprīļa sēdē tika nolemts šos grozījumus Krimināllikumā tomēr veikt.

Jauniešu programmas
Gada sākumā ir novadītas apmācības 6 jaunajiem grupu līderiem no Rīgas, Iecavas, Liepājas, Ikšķiles un Burtniekiem.
Ir uzsāktas 4 jaunas puišu grupas, kuras vada 3 grupu līderi Rīgā un Iecavā. Šajās grupās kopējais dalībnieku skaits: 26 puiši vecumā no 13 līdz 16 gadiem.

Sadarbībā ar centru “Dardedze” un apvienību “Tēvi” veiksmīgi izdevies realizēt PROMUNDO meistarklasi, apmācot par vīrieša kā tēva iesaisti dzimumu līdztiesības veicināšanā un vardarbības mazināšanā.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un profesionālu sniegumu, notikusi supervīzija puišu klubu vadītājiem, kurā diskutēts par veiksmes stāstiem un izaicinājumiem Puišu klubu organizēšanā, izstrādāta nākotnes vīzija, lai Latvijā  mazinātu vardarbību jauniešu vidū un dekonstruētu traucējošos dzimumu stereotipus.

Ziedojumi Centram MARTA
8. Marta ziedojumu akcijās -  privātā iniciatīvā Luksemburgā, ko organizēja Ieva Freija, Londonā Latvijas vēstniecības iniciatīvā, MARTAs cepumu akcijā un individuālos ziedojumos kopā tika saņemti 940 EUR.
      Atpakaļ