Karstais informatīvais tālrunis
8000 2012

ZVANI BEZMAKSASDarba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


80600

Centra MARTA Liepājas filiālē uzsāk sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušām personām
30.08.2017


Šajā nedēļā Biedrības Centrs MARTA Liepājas filiālē uzsāk sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušām personām.  Vardarbībā cietušās sievietes Liepājas Centrā MARTA varēs saņemt valsts apmaksātu sociālā darbinieka, jurista un psihologa palīdzību.

Par to, cik Liepājā nepieciešams bijis šāds pakalpojums, liecina pirmie 2 gadījumi, kuros bijusi nepieciešama Centra MARTA speciālistu palīdzība.

Liepājas pilsētas priekšsēdētāja vietnieks attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš atzīst: “Atzinīgi novērtējams tas, ka turpmāk no vardarbības cietušās sievietes Liepājā varēs saņemt ne tikai psiholoģisku, bet arī juridisku palīdzību, kas ļaus daudz pamatīgāk un nopietnāk risināt šo sabiedrībā tik nopietno un psiholoģiski sarežģīto jautājumu

Vardarbībā cietušās sievietes speciālistu palīdzību varēs saņemt Liepājas Centrā MARTA, Kūrmājas prospektā 11, Liepājā. Pierakstīties uz konsultāciju pie speciālista var, zvanot pa tālruni 29195442 vai rakstot uz e-pasta adresi centrs@marta.lv

Pret sievietēm vērstā vardarbībā ir viena no izplatītākajām problēmām Latvijā, kas pakļauj sievietes sociālās atstumtības riskam. 2014.gadā publicētais Eiropas Savienības Pamattiesību Aģentūras pētījums liecina, ka Latvijā 32% sieviešu ir cietušas no sava partnera (vīra vai drauga) fiziskas un/vai seksuālas vardarbības vismaz vienu reizi. 60% no aptaujātām sievietēm atbildējušas, ka ir cietušas no sava partnera psiholoģiskas vardarbības.

Kopš 2004.gada Centrs MARTA ir attīstījis starpdisciplinārā darba metodi, sniedzot palīdzību vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām. Lai palīdzētu cietušajām, vienotā komandā strādā sociālais darbinieks, psihologs un jurists. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti arī citi speciālisti.

Centra MARTA speciālistu darba fokusā ir cietusī un viņas vajadzības – atzīšana, cieņpilna un iejūtīga attieksme un empātija no palīdzības sniedzēju puses, informācija par tiesībām un atbalsta iespējām, taisnīguma atjaunošana, drošība, brīvība izvēlēties sev atbilstošāko un piemērotāko palīdzību. Liels uzsvars darbā ar cietušo tiek likts uz konfidencialitāti.


 
      Atpakaļ