Karstais informatīvais tālrunis
8000 2012

ZVANI BEZMAKSASDarba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


43179

Pilsoniskās sabiedrības un vietējās pārvaldes kapacitātes celšana Kirgizstānā un Tadžikistānā ar līdzdalīgās pētniecības metodēm

Projekta ieviešanas laiks: 2013.gada decembris - 2014.gada jūnijs

Projekta īstenošanas vieta
: Kirgizstānas Republika, Oša

Projekta partneri: Sabiedriskais fonds «DIA»(Общественный фонд «ДИА»), (Kirgizstānas Republika), sabiedriskā organizācija «Jauniešu iniciatīvas attīstībai», (Общественная организация «Молодежные Инициативы Развития»), (Tadžikistānas Republika).

Projektu finansē: LR Ārlietu ministrija

Projekta mērķis: Paaugstināt Kirgizstānas un Tadžikistānas NVO un vietējās publiskās administrācijas kapacitāti un veicināt NVO un publiskās administrācijas sadarbību kopīgās apmācībās.

Projekta aktivitātes:
• Seminārs (apmācība) vietējās publiskās pārvaldes un NVO pārstāvjiem no Kirgizstānas un Tadžikistānas par līdzdalīgās pētniecības (participatory action research) pieejas izmantošanu un metodēm.
• Vienas dienas apmācība topošajiem treneriem (training of trainers) no NVO vides.
• NVO pārstāvju mentorings par līdzdalīgās pētniecības izmantošanu viņu projektos (1,5 mēnesis, paredz pilota projekta plāna tapšanu katrā no iesaistītām NVO).

Plānotie rezultāti: apmācītas 20 NVO un vietējās publiskās pārvaldes pārstāvji, no tiem 4 treneri, kas turpmāk varēs izplatīt šo metodiku sociālo problēmu risināšanai savā valstī.

Paredzamā projekta ietekme: 1. Uzlabota vismaz 10 NVO un vismaz 2 administratīvo teritoriju (džamoatu) pārvaldes darbinieku kapacitāte; 2. Apmācīti treneri līdzdalīgās pētniecības metodikas izplatīšanai, lai palīdzētu risināt reģiona sociālās problēmas, īpaši mazaizsargāto grupu problēmas.      Atpakaļ