Karstais informatīvais tālrunis
8000 2012

ZVANI BEZMAKSASDarba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


OAK foundation (Ozola fonds) projekts “Sargā sevi – sargā līdzbiedrus!”Sargā sevi – sargā līdzbiedrus!
Projekta finansētājs:
OAK fonds
Projekta ieviešanas laiks: 2011. gada jūlijs - 2013. gada decembris
Projekta īstenošanas vietas: Rīgas rajons, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale

Projekta mērķi:

  1. Mazināt riskus bērnu iesaistīšanai vai atkārtotai iesaistīšanai prostitūcijā un cilvēku tirdzniecībā;
  2. Izglītot profesionāļus, kuri strādā ar bērniem, attīstot preventīvā darba iemaņas ar mērķi novērst bērnu iesaisti prostitūcijā un cilvēku tirdzniecībā;
  3. Veikt interešu aizstāvību reģionālajā un nacionālajā līmenī, lai sekmētu vardarbības ģimenē, prostitūcijas un cilvēku tirdzniecības novēršanu.

Projekta aktivitātes:

  1. 5 zēnu un 5 meiteņu grupu aktivitātes Latvijas reģionos;
  2. jauniešu grupu dalībnieku un MARTAs veidota kampaņa “Jaunatne pret vardarbību”;
  3. atbalsta pakalpojumi sievietēm un bērniem, kas cieš no seksuālās vardarbības (juriskonsults, sociālais darbinieks, psihoterapeits, karstās tālruņa līnijas administrators);
  4. atbalsta treniņi grupu vadītājiem;
  5. ekspertu darbs, lai politiskās dienas kārtībā virzītu problēmjautājumus, kas izzināti, ekspertiem piedaloties grupu vadītāju atbalsta treniņos.      Atpakaļ