Karstais informatīvais tālrunis
8000 2012

ZVANI BEZMAKSASDarba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


Foundation Open Society Institute (Atvērtās sabiedrības institūts) projekts „Sargi sevi, apturi vardarbību”Sargi sevi, apturi vardarbību
Projekta ieviešanas laiks:
01.07.2012. – 30.06.2014.
Finansējuma avots: Atvērtās Sabiedrības Institūts

Projekta mērķis ir novērst vardarbību pret sievieti ģimenē, nodrošinot efektīvu upura tiesību aizsardzību, gan individuālā, gan nacionālā līmenī.

Projektā paredzēts sniegt efektīvu profesionālu palīdzību un atbalstu ģimenes vardarbībā cietušām sievietēm, saskaņā ar starptautiskajām cilvēktiesībām, rosināt izmaiņas rīcībpolitikā un normatīvajos aktos, kā arī veicināt efektīvu likuma piemērošanu ģimenes vardarbības gadījumos.

Projektā paredzētās aktivitātes:

  • atbalsta pakalpojumi vardarbībā cietušām sievietēm;
  • statistikas apkopošana par vardarbību ģimenē;
  • tiesu un policijas darba monitorings;
  • stratēģiskā tiesāšanās;
  • sieviešu interešu aizstāvība.      Atpakaļ