Karstais informatīvais tālrunis
8000 2012

ZVANI BEZMAKSASDarba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


EK projekts „Atbalsta tīkla sievietēm paplašināšana – integrēts projekts sociālās atstumtības mazināšanai un neaizsargāto sieviešu pašpaļāvības un patstāvības vairošanai Ferganā, Andižānā un Taškentā”Projekta ieviešanas laiks: 2012. - 2013.gads
Projekta vadošais partneris: Formapper, Itālija

Projekta mērķis ir veicināt Uzbekistānas pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitāti un profesionalitāti, lai mazinātu sieviešu atstumtības un neaizsargātības risku. Projekta aktivitātēs ietilpst sieviešu atbalsta centru (Palīdzības dienestu) paplašināšana Ferganā un Andižanā. Atbalsta centros tiek nodrošināta psiholoģiskā un juridiskā palīdzība neaizsargātām sievietēm, veicinot viņu ekonomisko drošību un vairojot sieviešu tiesības. Projekta ietvaros tiek nodrošinātas mācības un veidotas darba laboratorijas sievietēm, lai viņām būtu nepieciešamie resursi, uzsākot saimniecisko darbību, savu ienākumu gūšanai.

MARTA projektā nodrošina apmācības par dzimumu līdztiesību, vardarbību pret sievieti un sniedz zināšanas atbalsta centru izveidē. MARTAs eksperti dalās ar ES labo praksi un modeļiem, izglītojot Palīdzības dienestu operatorus, psihologus, juridiskos konsultantus, stiprinot savstarpējo profesionālo tīklu un atbalstu.      Atpakaļ