Karstais informatīvais tālrunis
8000 2012

ZVANI BEZMAKSASDarba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


41416

Atbalsts ģimenes vardarbībā cietušām sievietēm, veidojot integrētu apmācību, konsultāciju un palīdzības modeli/WOMPOWERProjekta ieviešanas laiks Latvijā: 2014. gada janvāris – 2014. gada decembris.

Projekta īstenošanas vietas: Rumānija, Spānija, Somija, Grieķija, Igaunija, Zviedrija, Latvija.

Vadošais partneris: Rumānijas Mūžizglītības biedrība.

Projekta partneri: SURT, Sieviešu fonds, Valensijas pilsētas pašvaldības policija (Spānija), Oulu mātes un bērnu patversmju asociācija (Somija), Tehnoloģijas Izglītības institūts Krētā (Grieķija), Sieviešu patversme (Igaunija), Upsalas pašvaldība, Veselības & Sociālās Labklājības nodaļa (Zviedrija), Resursu centrs sievietēm MARTA (Latvija).

Projektu finansē: Eiropas Komisija programmas Daphne III ietvaros.

Projekta mērķis: stiprināt sieviešu spēju pasargāt sevi no vardarbības, organizējot apmācības un individuālas konsultācijas sievietēm, kuras cieš no vardarbības vai ir riska grupā, ar mērķi izveidot drošu vidi ģimenē un sabiedrībā.

Projekta aktivitātes:

  • Pētījums par projekta partnerības valstu nacionālajām programmām un likumdošanu vardarbības pret sievieti ģimenē novēršanai, kā arī pētījums par sieviešu pieredzi, piedzīvojot vardarbību apkārtējā vidē;
  • Izveidot integrētu modeli, kurā ietilpst apmācības, problēmas atpazīšanas un apzināšanās mehānisms, individuālas konsultācijas ģimenes vardarbībā cietušām sievietēm vai sievietēm no riska grupām ar mērķi pārtraukt vardarbības ciklu un izkļūt no destruktīvām attiecībām.
  • Izveidot informatīvus un izglītojošus materiālus lēmumu pieņēmējiem, speciālistiem un treneriem par vardarbības pret sievieti novēršanu, sieviešu tiesībām un pieejamo atbalstu vardarbībā cietušām sievietēm.
  • Organizēt seminārus par problēmas atpazīšanu un apzināšanos, iesaistot tiešo mērķa grupu, kā arī nacionālu un starptautisku konferenci sievietēm, speciālistiem, lēmumu pieņēmējiem, atbildīgajām amatpersonām un sabiedrībai kopumā, lai veidotu kopīgu izpratni, atbildību un rīcību ģimenes vardarbības pret sievieti novēršanai.

Vairāk informācijas skatīt: http://www.srep.ro/wompower/
      Atpakaļ