Karstais informatīvais tālrunis
8000 2012

ZVANI BEZMAKSASDarba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


Projekts „Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem"

2017.gada 1.februārī Labklājības ministrija) sadarbībā ar partneriem - Valsts policiju un biedrību "Centrs MARTA", kā arī asociētajiem partneriem - Tieslietu ministriju un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociāciju - ir uzsākusi Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" līdzfinansētā projekta „Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem" īstenošanu.

Lasīt vairāk ...


Projekts “Biedrības “Resursu centrs sievietēm “Marta”” Liepājas filiāles darbības stiprināšana”

Projekta mērķis ir atbalstīt MARTAs Liepājas filiāles darbu, lai sāktu sniegt starpdisciplinārās komandas pakalpojumus vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām sievietēm un bērniem, kā arī lai uzsāktu preventīvo darbu ar jauniešiem vardarbības novēršanā Liepājas pilsētas un bijušā Liepājas rajona teritorijā.

Lasīt vairāk ...


ES projekts - "WHOSEFVA - Darbs veselības aprūpes organizācijās, lai atbalstītu vecāka gadagājuma sievietes, kas cietušas no vardarbības" (2017. - 2018.)

Vardarbība pret vecāka gadagājuma cilvēkiem ir globāla problēma, kas ir tieši skar cilvēktiesību, dzimumu līdztiesības, vardarbības ģimenē un iedzīvotāju novecošanās aktuālos jautājumus. Novecošanās feminizācija un tās radītās sekas rada bažas, jo gados vecākas sievietes kā sociāla grupa visbiežāk atrodas neviennozīmīgos un sarežģītos apstākļos. Šī sieviešu grupa ir pakļauta vairākiem riskiem vienlaikus – vecuma diskriminācijas, nepieļaujamas izturēšanās un dzimuma diskriminācijas.1 Līdz ar to dzimumu diskriminācijai sievietes dzīves gaitā ir kumulatīva iedarbība, kas nozīmē to, ka tieši vecāka gadagājuma sievietes ir visvairāk cietušas no vardarbības.

Lasīt vairāk ...Vardarbības novēršana – Garants sieviešu ekonomiskai neatkarībai!

NVO līderi, dzimumu līdztiesības eksperti un attīstības sadarbības eksperti no Latvijas, Zviedrijas, Somijas, Itālijas, Igaunijas, Lietuvas, Uzbekistānas, Tadžikistānas un Kirgizstānas piedalīsies starptautiskā darbnīcā/ apaļā galdā „Vardarbības novēršana – garants sieviešu ekonomiskai neatkarībai” 3.martā Rīgā. Pasākumā pārrunās ar dzimumu saistītās vardarbības tēmas - agrīnās laulības, vardarbība ģimenē un cilvēku tirdzniecība seksuālai ekspluatācijai. Starptautiskā darbnīca par ar dzimumu saistītās vardarbības novēršanu kā garantu sieviešu ekonomiskai neatkarībai sniegs ieguldījumu ANO un ES diskusijai par barjeru novēršanu ilgtspējīgas un labklājīgas globālās sabiedrības izveidi.

Lasīt vairāk ...
Atbalsts ģimenes vardarbībā cietušām sievietēm, veidojot integrētu apmācību, konsultāciju un palīdzības modeli/WOMPOWER

Projekta mērķis: stiprināt sieviešu spēju pasargāt sevi no vardarbības, organizējot apmācības un individuālas konsultācijas sievietēm, kuras cieš no vardarbības vai ir riska grupā, ar mērķi izveidot drošu vidi ģimenē un sabiedrībā.
Vairāk informācijas skatīt: http://www.srep.ro/wompower/

Lasīt vairāk ...


Seksuālā bulinga atpazīšana Eiropā

Seksuālais bulings jeb aizskaršana, kas sastīta, piemēram, ar personas dzimumu vai seksuālo orientāciju, kļūst arvien izplatītāka visā Eiropā un var novest pie veselības problēmām, skolas kavēšanas vai pat pašnāvības. Apsaukāšana par to, ka kādam ir vai nav bijis sekss, pikantu fotogrāfiju izplatīšana bez tajās redzamo personu piekrišanas, baumošana par kāda seksuālo orientāciju – tie ir tikai daži seksuālās aizskaršanas piemēri.

Lasīt vairāk ...