Darba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


2013

Jauniešu darbs

2010.gadā MARTA uzsāka preventīvu darbu ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 16 gadiem ar mērķi vairot izpratni par dzimumu līdztiesību, izaicināt tradicionālos dzimumu stereotipus un līdz ar to mazināt jauniešu risku piedzīvot vardarbību un iekļūt cilvēku tirdzniecībā.

MARTAs izmantotā neformālās izglītības metode jeb zēnu un meiteņu grupu metode aizgūta no Skandināvijas valstīm sadarbībā ar Ālandu Miera Institūtu. Tā paredz darbu atsevišķās grupās zēniem un meitenēm speciāli apmācītu līderu vadībā.

Uz dzimumu balstītā vardarbība sakņojas gan sieviešu, gan vīriešu dzimumu lomu uztverē, tāpēc ir svarīgi strādāt ne tikai ar meitenēm, lai pasargātu no upura pieredzes, bet iesaistīt arī zēnus, lai viņi nekļūtu par varmākām.

 

Jauniešu attīstība un līderība (video)

Impact from RCS Marta on Vimeo.

 Trīs gadu laikā Latvijas reģionos organizētās jauniešu grupās kopumā darbojušies vairāk kā 300 Latvijas jauniešu. MARTAs veiktie pētījumi apstiprina, ka grupu darbs maina jauniešu uzvedību un attieksmi - tiek celta pašapziņa, palielinās iesaiste sabiedriskajās aktivitātēs, aug drošības sajūta, vērojama lielāka izpratne par dzimumu līdztiesību un dzimumu lomām, ieskaitot ar dzimumu saistīto vardarbību.

Pētījums par zēnu un meiteņu grupu rezultātiem Latvijā un Ālandu salās pieejams skatīt šeit ... /PDF fails /

Pētījuma autores – Egita Gritāne, Golnāra Bahara un Jennija Jūnstoija.


Eiropas Komisijas finansētajā projektā ASBAE (Seksuālās aizskaršanas atpaīšana Eiropā) tapušais praktiskais ceļvedis darbā ar jauniešiem "DARI" latviešu valodā pieejams šeit.
 

Ielādēju...

 Arhīvs
2019 (7)   
2018 (5)   
2017 (2)   
2013 (1)