Darba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


84834

Drosme rūpēties! Vardarbības prevencija jauniešu vidēProjekta nosaukums: Drosme rūpēties! Vardarbības prevencija jauniešu vidē.

Projekta ieviešanas laiks: 01.01.2018. – 31.12.2020.

Projekta īstenošanas vietas: Rīga, Rīgas rajons, Vidzeme, Latgale, Zemgale, Kurzeme.

Projekta partneri: LR Kultūras ministrija; U.S. Embassy in Latvia, Small Grants program; MADARA COSMETICS, AS; Latvijas skolas, jauniešu centri un izglītības iestādes.

Projekta finansētājs: OAK Fonds

Projekta mērķi:

1. Kapacitātes celšana darbā ar bērniem un jauniešiem, veidojot un pilotējot kultūrai specifisku metodoloģiju, kuras mērķis ir novērst vardarbību pret bērniem un jauniešiem, kā arī nodrošināt izglītības speciālistu apmācību tās īstenošanai.

Aktivitātes:

  • Informatīvs pētījums «Kādi dzimumu lomu un stereotipu koncepti ietekmē jauniešu vidū eksistējošu vardarbību?»
  • Metodoloģijas izveide;
  • Jauniešu veidota kampaņa.


2. Samazināt riska faktorus pusaudžu iekļūšanai vardarbīgās attiecībās, attīstot zināšanas, prasmes un attieksmes, kas nepieciešamas, lai atpazītu, reaģētu un novērstu vardarbību pret sevi un saviem vienaudžiem.

Aktivitātes:

  • Jauniešu foruma izveide;
  • Zēnu un meiteņu (13 -16 g.vec.) grupu izveide dažādās Latvijas skolās, jauniešu centros, bērnu namos;
  • Metodoloģijas ietekmes pētījums;
  • Kvantitatīvs pētījums «Seksuālas vardarbība izplatība un iemesli starp 13 līdz 16 gadus veciem zēniem un meitenēm Latvijā»


3. Izveidot un ieviest uz sabiedrību balstītas intervences, jo īpaši tās, kas vērstas uz vīriešiem, ar mērķi palielināt izpratni par seksuālo izmantošanu un seksuālo vardarbību pret bērniem un jauniešiem, kā arī veicināt attieksmi pret neiecietību pret vardarbību (tostarp upuru vainošanas fenomens) pret un starp bērniem un pusaudžiem.

Aktivitātes:

  • Forums «Celies!»
  • Aktīva dalība politiskos procesos (likumprojektu skatīšana, ieviešana; dalība Stambulas Konvencijas ratificēšanas process; Mediju likuma skatīšana, sadarbība ar Valsts Policiju un Sociālajiem dienestiem u.c.)
 


      Atpakaļ