Karstais informatīvais tālrunis
8000 2012

ZVANI BEZMAKSAS



Darba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!



Atbalsti MARTU


   
76384

Centrs MARTA piedalās Iekšlietu ministrijas darba grupās par Prostitūcijas ierobežošanas likumu



Kaut arī likumprojektam bija jābūt iesniegtam Ministru kabinetā līdz 2017. gada 1. janvārim, darbs pie tā vēl turpinās. Strādājot pie likumprojekta, centrs MARTA stingri turas pie savas nostājas: prostitūcija nav darbs un nav brīva personas izvēle.

Ministru kabinets 2015.gada 28.jūlijā uzdeva Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Veselības ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju, Tiesībsarga biroju un nevalstiskajām organizācijām, kuru starpā bija arī Centrs MARTA, izstrādāt likumprojektu prostitūcijas ierobežošanas jomā un līdz 2017.gada 1.janvārim noteiktā kārtībā iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.

Darbs pie likumprojekta aizvien turpinās, ņemot vērā darba grupā iesaistīto pušu dažādos viedokļus, un ir plānots, ka likumprojekts varētu būt gatavs iesniegšanai MK tikai 2017. gada septembrī. Tomēr, strādājot pie šī likumprojekta, centrs MARTA stingri turas pie savas nostājas, proti, ka prostitūcija pēc būtības ir nevis darbs un brīva personas izvēle, bet gan personas goda un cieņas aizskārums, vardarbība un nodarbe, kurā neviena persona, ja ne apstākļu spiesta, brīvprātīgi neiesaistītos.




 
      Atpakaļ