Helpline
8000 2012

TOLL-FREE CALLSMonday - Friday 10am – 6pm

In Marta Centre You can get professional assistance and support in crisis situations. A social worker, psychologists, psychotherapists, lawyers and other specialists provide a broad range of services. Sign up for a consultation by calling: 67378539 or writing to centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


Forums Celies ir 2016. gadā Centra MARTAS uzsākts projekts, kura mērķis ir iesaistīt vīriešus. Latvijai tas ir inovatīvs solis ar dzimumu saistītu tiesību īstenošanā un diskriminācijas mazināšanā.

Vīrieši kā projekta mērķauditorija tiek aicināti domāt un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar dzimumlīdztiesību, kā arī piedalīties tās īstenošanā. Tajā pat laikā Foruma uzstādījums ir plašāks - aktualizēt vīrietības dažādos aspektus, lai radītu iekļaujošu telpu tādu jautājumu risināšanā, kas līdz šim ir bijuši vai nu tabu, vai tikuši aktualizēti populārajos medijos. Jautājumu spektrs ir plašs, no vīrišķības izpratnes, dažādām vīriešu seksualitātēm, emociju komunikācijas, līdz dzīvesstiliem un vīrietības daudzveidībai atšķirīgās kultūrās un laikmetos. Tādējādi Forums ir paredzēts kā vieta domapmaiņai cilvēkiem no Latvijā līdz šim savrupām sfērām - praktiskas dzimumlīdztiesības īstenošanas, dažādām ar jauniešiem saistītām iniciatīvām, humanitārās un sociālās zinātnes, uzņēmējdarbības vides, valsts institūcijām un citām sadzīves jomām.

2017. gada janvārī Foruma Celies ietvaros tiek aizsākts diskusiju un lekciju projekts “Sarunas par vīriešiem”. Projektu atbalsta OAK Foundation un Friedrich-Ebert-Stiftung Latvijā.